2A63D3A7 C46C 46BD 99E3 E878a75ce4a8large H

Bakken Bears tiltrækker sponsorer via en bæredygtig profil

Værdibaserede sponsorater, der knytter samarbejdspartnere tættere til klubben, skal tjene til at styrke brandet, højne gæsteoplevelsen og tiltrække de nye sponsorer, som vægter bæredygtighed og arbejdet med cirkulær økonomi.

Samtidig har deltagelse i Rethink Business gearet Bakken Bears’ organisation til at ’walk the green talk’, så organisationen tænker og agerer mere klimabevidst i den daglige drift.

Bakken Bears vil gerne udnytte den platform, de har som professionel sportsklub, til at tage deres del af ansvaret for den grønne omstilling. Det skal ske ved selv at agere så bæredygtigt som muligt, og ved at inspirere fans, sponsorer og andre i branchen hen imod en bæredygtig dagsorden.

Forretningsmæssigt handler det om at være på forkant med de krav, omverdenen stiller, og at gøre sig attraktiv for sponsorer og samarbejdspartnere.

Indsatsen går på to ben:

Dels skabes mere værdibaserede sponsorater, hvor sponsorerne tilbydes ejerskab over udvalgte bæredygtige aktiviteter og inviteres til at støtte op om tiltag, der sigter mod mindre CO2-aftryk og øget sundhed - eksempelvis kødfrie VIParrangementer.

Sideløbende indgår i den grønne forretningsmodel, at Bakken Bears har inkorporeret procedurer for indkøb, håndtering og afhænding af materialer i klubben, så det ligger i tråd med den cirkulære tankegang. Således redesignes sponsorbannere fremadrettet, så de nu kan anvendes i to ekstra sæsoner. Et andet konkret eksempel i opstarten er, at der nu er indkøbt magneter til udskiftning af sponsorer på sponsorvæg, så der ikke, som tidligere, bruges ressourcer på en ny sponsorvæg hvert år.

Klimatal:

En før-beregning viser, at Bakken Bears’ 25 årlige VIP-arrangementer anvendes 1,75 ton kød og udleder 46, 52 ton CO2. Med et nyt tiltag, hvor hvert 4. arrangement er uden kød, reduceres det årlige kødforbrug med 0,43 tons kød, svarende til en CO2-reduktion på 11,63 t. Bannerne redesignes, så de kan anvendes i to ekstra sæsoner, og denne levetidsforlængelse giver en årlig CO2-reduktion på 4,73 t. CO2.

Læs flere cases på Rethinkbusiness.dk