Miljøledelse er en væsentlig del af Green Key som skal sikre fremdrift i miljøarbejdet og kan ses i kriteriernes punkt 1. Her er nogle råd og værktøjer til god miljøledelse.

Hvad er miljøledelse?

Miljøledelse er et værktøj til at styre miljøarbejdet.  De to mest kendte miljøledelsessystemer er EMAS og ISO14001. Men det behøver ikke at være så omfattende. Green Key har skåret ind til benet og har fundet et koncept for miljøledelse, som handler om at fokusere mere på reelle miljøforbedringer frem for en masse papirarbejde og rapport-skrivning.

Indhold af miljøleldelse

Miljøledelse består af en miljøpolitik, som danner rammen for miljøarbejdet samt et miljøhjul med fire elementer, som gennemgås hvert år.

Miljøhjulet starter med en kortlægning af eksisterende tiltag sammenholdt med en gennemgang af stedets miljøforhold. Herefter udarbejdes en miljøhandlingsplan, hvor der findes frem til, hvad I planlægger for de kommende år. Trin tre handler om den egentlige gennemførelse og sidste trin går ud på at evaluere indsatsen med henblik på justeringer og videre indsats.

Værktøjer