CSR-delen (Coorperate Social Responsibility) er et nyt element i Green Key og handler om ansvarlighed udover miljø. Det er tilført kriterierne i forbindelse med den internationale revision i 2017. I Danmark har vi i mange år arbejdet med CSR-elementerne, som anti-korruption, arbejdsret-tigheder, ligebehandling, miljø etc., og derfor opfylder danske virksomheder generelt disse forhold.

Denne side giver en uddybning af CSR kriteriererne, som er taget fra Green Keys internationale koordination og dele af indholdet er forudbestemt af GSTC, som godkender miljømærker. Derfor kan der være indhold, som er almen sund fornuft i Danmark, ikke giver helt så meget mening i Danmark eller som på sigt skal uddybes lidt mere.

Alle CSR-kriterier på nær 13.1 er pointkriterier, som kan men ikke skal opfyldes. Det obligatoriske 13.1 handler om lovgivning, mens de  7 pointkriterier vægtes med 1 point og omhandler: Adgang for alle, Ligestilling, Støtte lokale bæredygtige tiltag, Støtte lokale iværksættere, Beskytte nærområder, Truede arter,  Donation  og CSR politik.

Se video: Crowne Plaza opnår store fordele med CSR